Zvolte si oblast:

iLiPodcast. Současná literatura jako cesta k pochopení světa, toleranci a respektu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuiLiPodcast. Současná literatura jako cesta k pochopení světa, toleranci a respektu
Internetové stránky projektu

http://www.iLiteratura.cz
https://www.facebook.com/iliteratura
https://www.instagram.com/iliteratura.cz
https://twitter.com/iliteraturacz  

 

Číslo projektuKU-CA2-032
Realizátor projektu

Sdružení pro iLiteraturu

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 04/2022–03/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, mladí dospělí

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 611 000 Kč

Schválený grant

1 449 900 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

V rámci projektu vznikne série podcastů o tom, jak literatura reflektuje aktuální problémy světa i jednotlivců. Smyslem projektu je atraktivní formou referovat o literární tvorbě a přivést k četbě literárních děl nové publikum (generace Z a generace alfa). Pro zkušené čtenáře budou podcasty rozšířením možností, jak sledovat aktuální literární scénu.

Podcast bude referovat o současné literatuře z celého světa a o tom, jak úzce je propojená s naším vnímáním a pochopením obecných problémů. Prostřednictvím příběhů, které literatura přináší, se dostane k diskusím o dění ve světě i o mezilidských vztazích. Nebude prezentovat bestsellery, ale knihy, které se nevyhýbají problémům a vedou k přemýšlení, ať už jejich autoři pocházejí z Česka, Tchajwanu, Běloruska nebo Izraele. Upozorní tak i na literární díla dotýkající se problematiky menšin, klimatické změny, nerovností ve společnosti, nových forem mezilidských a rodinných vztahů, lidských práv.

Moderátory budou zkušení redaktoři časopisu. Hosté budou nejen z knižní branže (spisovatelé, překladatelé a další), ale i sociologové, přírodovědci, lékaři či politologové. Ti dodají literárnímu zpracování témat jiný kontext a přesah.

Renomé časopisu iLiteratura je zárukou toho, že se podcasty prosadí. Zaujmou velkou šíří záběru, fundovaným zpracováním a mezioborovým propojením.