Zvolte si oblast:

MLÝNSKÝ OSTROV

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuKultura
Název projektuMLÝNSKÝ OSTROV
Internetové stránky projektu

https://www.otevrenakultura.cz
https://www.instagram.com/gampa_pardubice/,
https://www.facebook.com/GalerieMestaPardubic

 

Číslo projektuKU-CA2-031
Realizátor projektu

Centrum pro otevřenou kulturu

Partner projektu z donorského státu

Detroit Kunsthalle (Norsko)

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–02/2024

Další informace

Cílová skupina: umělci, výzkumní pracovníci/vědci, veřejnost

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 750 000 Kč

Schválený grant

4 275 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Tento projekt si klade za cíl přispět k procesu redefinice rolí soudobých uměleckých a paměťových institucí. Bude zkoumat možnosti časoprostorového vyprávění v kontextu příběhu ikonické stavby Automatických mlýnů v Pardubicích, která prošla během 10 let výraznou proměnou z mlynárenského provozu do uměleckého centra.

V procesu této proměny hrálo důležitou roli zapojení občanů a nezávislé umělecké scény. Cílem projektu je tuto roli v procesu transformace reflektovat a prostřednictvím soudobé umělecké řeči připomenout a převyprávět příběh místa v jiném narativu.

Jedním z klíčových výstupů z projektu bude výstava, jež se stane iniciačním projektem Galerie města Pardubic v nových prostorách v areálu Automatických mlýnů. Součástí její přípravy bude workshop realizovaný ve spolupráci s norským partnerem, v rámci kterého se zapojení umělci seznámí s různými metodami soudobé práce s kolektivní pamětí a pamětí místa.

Projekt podpoří mezižánrovou a mezinárodní spolupráci na poli současného umění v ČR a Norsku, přispěje k lokálnímu i mezinárodnímu síťování současných umělců a umělkyň, zvýší jejich kompetence, přispěje k rozvoji soudobé výstavní praxe v regionu a umožňují otevřít nové příležitosti vzdělávání a zprostředkování současného umění široké veřejnosti.