Zvolte si oblast:

GENDAL´IPEN - Zrcadlení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuGENDAL´IPEN - Zrcadlení
Číslo projektuKU-CA1-009
Realizátor projektu

Slovo 21, z. s.

Partner projektu z donorského státu

The Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages (IS)
Roma culture and resource center- Romano kher / Church’s city mission (NO)

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2021 – 04/2023

Další informace

Cílová skupina: Romové, Umělci, Veřejnost

Webové stránky: https://www.gendalipen.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

10 139 603 Kč

Schválený grant

5 140 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Umění je odrazem každé společnosti. Je to zrcadlení nebo odraz (GENDAL'IPEN v romském jazyce) světa tak, jak je námi viděn či jak si jej vidět přejeme. Má sílu definovat, uchovávat a sdělovat konkrétní myšlenky jednotlivce i kolektivní kulturní kódy. Kulturní (vč. umělecké) reprezentace hraje důležitou roli při budování etnické (či jiné) identity, identity a sebeúcty jednotlivce.

V celé historii umělci uplatňovali svou tvůrčí sílu, aby se definovali prostřednictvím umění a vytvořili sebeurčení, které je a jejich příslušnou společnost odhalí v nejlepším možném světle. Stereotypy a předsudky měly po celá staletí negativní dopad na postavení Romů a jejich kultury a umění. Romské umění bylo po dlouhá staletí vyloučeno z hlavního proudu, nepochopeno, zjednodušováno a její umělci byli často odsunuti do pozadí.

Záměrem tohoto projektu je prostřednictvím různorodých aktivit podpořit romské umělce v jejich tvorbě a prezentaci profesionálního romského současného umění a tím ukázat, že romské současné umění a její umělci si přejí být viděni a slyšeni a že mají své plnoprávné místo v (nejen české) kultuře a společnosti. Projekt realizuje školení pro mladé Romy v kulturním managementu s cílem navýšení jejich kompetencí a konkurenceschopnosti v oblasti kulturního podnikání a technických dovedností, podpoří uměleckou tvorbu a umožní jim a dalším umělcům prezentovat své umění (výtvarná, hudební, taneční, literární, alternativní díla apod.) na významných kulturních akcích široké a odborné veřejnosti. O těchto akcích budou návštěvníci informováni prostřednictvím médií, sociálních sítí, internetových stránek apod. Akce proběhnou v ČR (především na Světovém festivalu romské kultury Khamoro v Praze, ale také v dalších městech ČR), v Norsku a na Islandu v rámci přeshraniční partnerské spolupráce. V rámci projektu podpoříme nejméně 23 umělců v jejich tvorbě, ve spolupráci s 652 umělci realizujeme 57 akcí pro veřejnost, kterých se zúčastní přes 70 500 návštěvníků z ČR, Islandu a Norska.