Zvolte si oblast:

Divadelní lektorství: podpora a rozvoj práce s divadelním publikem v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuDivadelní lektorství: podpora a rozvoj práce s divadelním publikem v ČR
Číslo projektuKU-CB1-024
Realizátor projektu

Asociace divadelních lektorů, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Asociace profesionálních divadel České republiky
Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek
Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
Národní divadlo
Národní divadlo moravskoslezské

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 12/2022

Další informace

Cílová skupina: vedení divadel, účastníci vzdělávacích aktivit dalších divadelních profesí (umělci, dramaturgové), kulturní a pedagogičtí pracovníci, studenti vysokých škol divadelního či jiného oboru, stávající divadelní lektoři

Webové stránky:

https://divadelnilektori.cz/
https://www.facebook.com/divadelnilektori
https://www.instagram.com/divadelni_lektori

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 427 779 Kč

Schválený grant

1 285 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a propagace práce s publikem u profesionálních divadel, a to skrze rozvoj kapacit kulturních aktérů - vzděláváním, pilotními programy a síťováním. Projektem zvýšíme povědomí o profesi divadelního lektora (DL) a popularizujeme ji pro odbornou i širší veřejnost. Posílením kapacity Asociace divadelních lektorů (ADL) bude podpořen i proces její profesionalizace. Aktivity projektu zajistí další profesní rozvoj již stávajících divadelních lektorů - členů asociace, proškolí nové divadelní lektory z řad studentů VŠ i profesionálních divadelníků a umožní síťování mezi divadelními lektory a divadly.

V rámci projektu vzniknou původní koncepty a strategie práce s publikem, které zčásti implementujeme do provozu divadel. Vytvoříme webovou informační a komunikační platformu o divadelním lektorství. Klíčové aktivity projektu zahrnují: vydání tištěné i elektronické publikace Základy práce s divadelním publikem, pilotní programy práce s publikem u pěti českých divadel, realizaci kurzu Základy divadelního lektorství pro potenciální divadelní lektory z řad zaměstnanců divadel, realizaci semináře Úvod do práce s publikem pro studenty vysokých škol, šest inspirativních a vzdělávacích setkání členů ADL, vytvoření interaktivní webové platformy o divadelním lektorství.

Z projektu budou profitovat jak stávající DL – členové ADL, tak teprve potenciálně budoucí divadelní lektoři, tzn. odborná veřejnost, dále profesionální divadla a skrze pilotní programy i jejich diváci, tzn. široká veřejnost. Největší přínos vznikne tímto projektem samotnému oboru divadelního lektorství, jehož podpora a rozvoj je hlavním cílem. Partneři projektu poskytnou nejen technické a prostorové zázemí, ale také odbornou a uměleckou záštitu.