Zvolte si oblast:

CIRKUS BASE

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 1. 2024
  • Aktualizace informací
  • Doplnění tiskové zprávy
  • Doplnění tiskové zprávy
  • Doplnění tiskové zprávy
  • Doplnění odkazu na video - Cirkus Base 2023
  • Změna názvu projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuCIRKUS BASE
Číslo projektuKU-CA1-045
Realizátor projektu

CIRQUEON, z.ú.

Partner projektu z donorského státu

Cirkus Xanti AS (NOR)

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 5. 2021 – 30. 6. 2022

Další informace

Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let), Veřejnost, umělci

Webové stránky: https://www.cirqueon.cz/cirqueon_projects/circus-village-cirkusova-vesnicka

Sociální sítě:

Články a tiskové zprávy:

Video:

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 522 120 Kč

Schválený grant

4 969 908 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cirkus Village Czechia je mimořádnou umělecko-společenskou událostí, která bude reprezentovat nový cirkus a jeho disciplíny široké veřejnosti v Praze a v jednom z regionálních měst – v Chomutově. V Praze i v Chomutově bude cirkusová vesnička otevřena 2 týdny.

Projekt je zcela bilaterální spoluprací s partnerem z donorského státu, tím je Cirkus Xanti (Norway), který již od roku 2007 provozuje koncept pop upu Cirkus Village, kdy v 6ti různě velkých cirkusových stanech představuje uměleckou spolupráci školám a místním obyvatelům v místě, kde je zrovna postaven. Zároveň prezentuje umělce působící na poli nového cirkusu, ale také jiných žánrů. Propojuje již etablované umělce s mladou generací umělců a rozvíjí tak současný cirkus v Norsku i v zahraničí.

Cílem projektu je uskutečnit ideu Cirkus Village také v ČR v jejím plném rozsahu. Postavit a na několik týdnů nechat ožít “kulturně - umělecký spot”, který bude fungovat každý den, otevřený a finančně přístupný široké veřejnosti. Bude kreativní laboratoří pro české i norské umělce, umožní jejich spolupráci a rozvoj. Bude koncentrovat cirkusové (i jiné) umělce mnoha generací a propojovat je přímo s širokou veřejností. Nejen jako s možným publikem, ale také jako s přímými účastníky kurzů a kreativních procesů. Důležitým aspektem je jeho sociální a edukativní rovina. Od počátku vzniku myšlenky Cirkus Village se jedná o projekt sociálně inkluzivní, povzbuzující sociální vazby různých vrstev obyvatel vybraných lokalit, jejich propojení, začlenění a iniciaci nových spoluprací, a to za pomoci umělecké činnosti a spolupráce. Projekt se uskuteční v lokalitách, které nejsou součástí center vybraných měst. A to právě z důvodu, aby mohl naplno uplatnit svůj potenciál, přiblížit a otevřít nové umělecké zkušenosti a možnosti lidem, kteří se k novým uměleckým formám nepřibližují tak často nebo vůbec. Cílem projektu je oslovit nové potenciální příznivce nového cirkusu a dalších uměleckých žánrů.