Zvolte si oblast:

Virtuální model Ústřední budovy Městské knihovny v Praze: online prostor pro zážitky a poznání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 11. 2023 10:00
  • aktualizace odkazů - web projektu, reportáž ČT, přidán soubor s pozvánkou na workshop

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuVirtuální model Ústřední budovy Městské knihovny v Praze: online prostor pro zážitky a poznání
Internetové stránky projektu

Web projektu, průběžné informace o akcích:

http://www.mlp.cz/vr

Reportáž o projektu:

Regiony ČT 24, 4. listopad 2023

Číslo projektuKU-CH2-018
Realizátor projektu

Městská knihovna v Praze

Partner projektu z donorského státu

Trondheim folkebibliotek (Norsko)

Partner projektu z ČR

Muzeum hlavního města Prahy

Status

Předpokládaná doba realizace: 05/2022–02/2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, děti a mládež, starší lidé

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 559 678 Kč

Schválený grant

6 625 000 Kč (88 %)

Stručné shrnutí projektu:

Převodem do virtuální reality se ústřední budova Městské knihovny v Praze (MKP) otevře především novému publiku. MKP se dlouhodobě potýká s klesající návštěvností a rostoucí poptávkou po online službách a digitálním obsahu. Počet akcí konaných výhradně online stoupá na úkor aktivit fyzických, ale knihovna chce rozvíjet vyrovnané portfolio služeb.

Knihovna navázala spolupráci s norským partnerem se zkušenostmi s technickou stránkou a Muzeem města Prahy, které bude spoluautorem historických vrstev.

Projekt převede aktuální podobu budovy do virtuální podoby pomocí 3D skenování a modelování. Propojí i veřejnosti nedostupná místa tak, jak bylo při stavbě zamýšleno: hlavní prostory, sály, divadlo Říše loutek, Galerií hl. Města Prahy a Rezidencí primátora hl. města Prahy. S partnery shromáždí bohatý komentář, interaktivně ho zobrazí dvojjazyčně v jednotlivých logických vrstvách a historickém kontextu. Do knihovních prostor naváže digitální služby. Virtuální galerie bude sloužit k efektivnímu pořádání online výstav. Vše bude přístupné přes vlastní zařízení, virtuální návštěvník bude při procházení budovou jednotlivá místa objevovat anebo konzumovat aktivity přímo.

Výstupy a příklady dobré praxe budou zveřejněny jako volné dílo. Dojde k realizaci série aktivit nejen tradičním cílovým skupinám, ale s pomocí nové i již vlastněné infrastruktury a neformálních partnerů (Člověk v tísni) fyzicky se program dostane tam, kam by knihovna sama obvyklými službami nedosáhla – k znevýhodněným dětem či lidem s handicapem.