Zvolte si oblast:

Český kulturní network NOVÁ SÍŤ

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuČeský kulturní network NOVÁ SÍŤ
Číslo projektuKU-CB1-002
Realizátor projektu

Nová síť z.s.

Partner projektu z donorského státu

Surnadal Billag A/S (Norsko)

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2020 – 05/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, veřejnost, organizace občanské společnosti

Webové stránky:

https://www.novasit.cz
https://www.facebook.com/novasitcr/
https://www.instagram.com/nova.sit/
https://artinres.cz/
https://www.novasit.cz/network
http://www.malainventura.cz/cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 176 100 Kč

Schválený grant

1 542 000 Kč (71 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním záměrem projektu je posílit jak jednotlivé členy Českého kulturního networku v konkrétních dovednostech a kompetencích, tak posílit spolupráci mezi kulturními aktery obecně.

Cílem a výsledkem projektu bude posílení organizační struktury, efektivní spolupráce a zlepšení dovedností a kompetencí členů se zvláštním důrazem na téma práce s publikem. Dalším přínosem bude spolupráce organizací zaměřených na divadelní umění v České republice, jejich advokacii formou uspořádání konference Culture Get-Together. A také lepším monitorováním rezidenčních míst v České republice s cílem vytvořit dosud neexistující online portál/síť rezidenčních pobytů ART-IN-RES / a otevřít nový rezidenční program (pro umělecké a manažerské residence v ČR a Norsku.

  1. Díky projektu bude proškoleno několik desítek uměleckých pracovníků prostřednictvím řady seminářů a workshopů. Tím dojde k posílení dovedností uměleckých manažerů v oblastech řízení organizace, financování, komunikace s místními úřady, rozvoje publika.
  2. Díky třem jednáním sítě budeme schopni analyzovat současný stav, podmínky a potřeby regionů, posílit spolupráci a komunikaci mezi vládními a nevládními organizacemi.
  3. Konference týkající se spolupráce v kultuře - Culture Get-Together podpoří spolupráci v oblasti divadla, tance a současné cirkusové scény a zmapuje současný stav jednotlivých konkrétních oborů. Zvláštní důraz bude kladen na strategie rozvoje publika a vydání brožury se strategiemi a doporučeními.
  4. Díky nové platformě ART IN RES a otevřením rezidenčního programu získá kulturní komunita komplexní centralizovanou mapu poskytovatelů rezidenčních pobytů. Cílem bude získat co největší pozornost a vytvořit program pro rezidenční podporu i na úrovni grantového systému ČR, který v současné době neexistuje.