Zvolte si oblast:

Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2019
  • Aktualizace textu a harmonogramu výzev

Program podporuje budování kapacit stávajících i nově vznikajících profesních asociací, sítí a platforem. Pro rozvoj současného umění je rovněž důležitá podpora spolupráce zainteresovaných stran prostřednictvím oborových organizací, které by měly být schopny zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy (např. veřejné financování, právní status umělců, sponzorství ze strany soukromých subjektů a podnikatelské strategie), a to zejména ve vztahu k veřejnosti i soukromému sektoru.

Program podpoří aktivity zaměřené na rozvoj a rozšiřování schopností oborových organizací a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how prostřednictvím seminářů, workshopů, zpráv a výzkumných projektů.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím rezidenčních programů, výměny informací a know-how.

Výzva - Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem
Plánované vyhlášení 2. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíce)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 2. výzva
Způsobilí žadatelé Právnické osoby z ČR - oborové organizace, sítě a platformy v oblasti profesionálního současného umění.
Předmět podpory Posilování kompetencí stávajících a nově vznikajících organizací sdružující umělecké obory, mapování a formulování potřeb kulturních oblastí.
Bude upřesněno.
Průřezové zaměření
  • Podpora sociálních, etnických a kulturních menšin
  • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 10 000 EUR - 50 000 EUR / 60 000 EUR v případě bilaterální spolupráce s donorskými státy
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu  6 - 24 měsíců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

Informace budou průběžně aktualizovány.