Zvolte si oblast:

Současné umění II (CA2) – finální výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky druhé výzvy zaměřené na podporu současného umění. Celkem bylo podpořeno 21 zajímavých projektů z oblasti divadla, hudby, literatury nebo výtvarného umění v celkové výši 79,5 milionů Kč.

Druhá výzva zaměřená na podporu současného umění byla vyhlášena v květnu 2021 a byla otevřena pro příjem žádostí o grant do srpna 2021. Celkem bylo podáno 40 žádostí o grant, z nichž 37 splnilo formální náležitosti a podmínky oprávněnosti.

S ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu bohužel nebylo možné podpořit všechny žadatele. Na základě odborného hodnocení bylo vybráno 21 projektů, které vynikají jasně zaměřenou koncepcí aktivit a nejlépe naplňují cíle výzvy a programu.

Následná verifikace potvrdila, že proces hodnocení proběhl transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 - 2021, programu Kultura a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splnily všechny podmínky ke schválení. Seznam schválených projektů naleznete ke stažení na této stránce.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Dokumenty ke stažení