Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem II. (CB2) – finální výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 10. 2022 11:30
  • Aktualizace textu - odstoupení projektu

Přinášíme finální výsledky druhé výzvy zaměřené na podporu posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře

Druhá výzva zaměřená na podporu posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem byla vyhlášena v dubnu 2021 a byla otevřena pro příjem žádostí o grant do července 2021. Celkem bylo podáno 18 žádostí o grant.

S ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu bohužel nebylo možné podpořit všechny žadatele. Na základě odborného hodnocení bylo vybráno 15 projektů, které vynikají jasně zaměřenou koncepcí aktivit a nejlépe naplňují cíle výzvy a programu.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Institutem umění – Divadelním ústavem (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 - 2021, programu Kultura a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splnily všechny podmínky ke schválení. Konečné výsledky, resp. seznam schválených projektů naleznete ke stažení na této stránce.

Podporu získaly projekty asociací, sítí a platforem zastupující většinu oborů - hudbu, film, tanec, cirkus, divadlo i umělecká řemesla. Více než polovina projektů bude realizována ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně partnerů z Norska.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Aktualizace: dne 24. 10. 2022 došlo k odstoupení projektu KU-CB2-015 Posilování kompetencí profesionálních hudebních ansámblů, žadatel: Česká asociace Nezávislých hudebníků klasiky a jazzu, z.s.

Dokumenty ke stažení