Zvolte si oblast:

Online seminář pro žadatele - Současné umění a Posilování kapacit asociací, sítí a platforem

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 5. 2021 13:00
  • Upraveno formátování

Zájemci o grant na podporu současného umění a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele.

Seminář proběhne 31.5.2021 od 10.00 - 12.15 hod.

Na semináři budou představeny výše uvedené výzvy, které byly vyhlášeny v průběhu dubna a května 2021, podmínky pro předložení žádostí a způsob podávání žádostí o grant v systému IS CEDR.

Na seminář se můžete přihlásit přes tento formulář, a to nejpozději do 27. května 2021.  Po vyplnění formuláře bude Vaše účast automaticky potvrzena.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

Předběžný program:

10.00 — 10.15  Zahájení, představení programu a stručná rekapitulace otevřených výzev
Shrnutí cílů a strategie programu Kultura a stručná rekapitulace otevřené výzvy (cíle, oprávnění žadatelé a aktivity).
- Současné umění
- Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

10.15 — 10.30 Hodnocení žádostí a výběr projektů
Představení jednotlivých fází procesu hodnocení, vybraných hodnotících kritérií a verifikace výběru projektů.

10.30 — 10.45 Představení IS CEDR a registrace žadatele
Vstup do informačního systému CEDR a návod na registraci žadatele.

10.45 — 11.15 Doporučení pro přípravu žádosti o grant
Příprava žádosti o grant podle struktury formuláře v IS CEDR a Pokynů pro žadatele.

11.15 — 12.15 Dotazy a diskuze

Pokud máte obecné dotazy, které bychom měli na semináři zodpovědět, nebo jiné podněty směrem k semináři, můžete je uvést do registračního formuláře, zaslat je předem e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz nebo prostřednictvím chatu v průběhu semináře. Dotazy je, mimo jiné, možné vznášet písemně nebo ústně v průběhu výzev, ale nejpozději do 5 pracovních dnů před konečným termínem pro předložení žádosti o grant.

Prezentace a záznam se semináře budou k dispozici ke zhlédnutí a ke stažení po konání semináře na www.fondyehp.cz.