Zvolte si oblast:

Současné umění – Předběžné výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme předběžné výsledky výzvy zaměřené na současné umění. Hodnoticí komise doporučila podpořit 18 vynikajících projektů z oblasti divadla, hudby, literatury, nového cirkusu a výtvarného umění.

Ve výzvě, která byla otevřena od konce listopadu 2019 do poloviny dubna 2020, jsme celkem obdrželi 74 žádostí, z toho 62 bylo připraveno ve spolupráci s partnery z Norska a Islandu. 72 žádostí, které splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti, bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 18 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od 2. poloviny září 2020 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Kultura a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory či jiných navržených změn).

Vzhledem k vysokému počtu kvalitních projektů a aktuální situaci v oblasti kultury spojenou s pandemií Covid-19 jsme zažádali donory o navýšení alokace této výzvy. V případě schválení, budou osloveny žádosti na rezervním seznamu v pořadí potvrzeném hodnoticí komisí.

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz (s ohledem na možné navýšení alokace předpokládáme v průběhu prosince 2020). Žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Podpořené projekty Vám postupně představíme. Věříme, že všechny zpřístupní současné umění veřejnosti a pomohou kulturním organizacím, umělcům a pracovníkům v kultuře rozvíjet svou činnost a celkově podpoří spolupráci v umění nejen v rámci České republiky, ale i s donorskýmmi státy.

Dokumenty ke stažení