Zvolte si oblast:

Nový památník v Letech u Písku již zná svou podobu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 6. 2020 11:15
  • Doplněna fotogalerie

Muzeum romské kultury, s.p.o. vyhlásilo vítěze krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách.

Nejlépe byl hodnocen návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru terra florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

Porota hodnotila návrhy podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů.

Jsme velice rádi, že se podařilo vybrat návrh, na kterém se porota prakticky jednoznačně shodla,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. „Nejlépe hodnocený projekt získal vysoké hodnocení díky citlivému přístupu k tématu samotnému ale i okolní krajině, do níž bude památník zasazen, a také s ohledem na splnění podmínky ekonomické přiměřenosti návrhu.“ Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska. Otevření nového památníku pro veřejnost je plánováno na rok 2023.

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz.

Fondy EHP a Norska a lidská práva

Fondy EHP a Norska dlouhodobě podporují lidská práva a umožňují přijímajícím zemím nalézat vhodné způsoby, jak rozvíjet a podporovat práva všech jejich obyvatel. Řada programů Fondů EHP a Norska v České republice usiluje o lepší zapojení Romů do společnosti a bojuje s rasizmem a xenofobií.

Program Lidská práva

Jedním z důležitých programů v této oblasti je Program Lidská práva, který mimo jiné zahrnuje i oblast „Začleňování Romů a posilování jejich postavení“. Kromě projektů v rámci otevřených výzev program podpoří i předem definovaný projekt Muzea romské kultury - Centrum Romů a Sintů v Praze. Paměťová instituce, která bude prezentovat romskou historii, duchovní a hmotnou kulturu a zároveň se stane společenským a komunitním centrem, bude veřejnosti otevřena 1. března 2023.

Program Kultura

Program Kultura zdůrazňuje podporu kulturních projevů menšin v rámci současného umění, inkluzi a kulturní dědictví menšin (včetně romského a židovského). Díky programu Kultura bude přímo podpořen předem definovaný projekt Vybudování památníku obětem romského holokaustu v Letech u Písku 1,5 milionem EUR. Realizace tohoto projektu proběhne v letech 2021-2024 a kromě vybudování památníku zahrne i vzdělávací program, který bude připraven ve spolupráci s norským Falstad Centre.