Zvolte si oblast:

Zahájení kulturních programů podpořených z Fondu EHP 2014-2021 v Norsku, Oslo, 29. 5. 2018

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Na konci května uspořádala Norská kulturní rada a Norské ředitelství pro kulturní dědictví konferenci „Over alle grenser! Kultursamarbeid i Europa“ (Přes všechny hranice! Kulturní spolupráce v Evropě). Akce byla určena více než 200 kulturním organizacím působícím v Norsku, které mají zájem o spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy a Pobaltí v rámci Fondu EHP. Cílem konference bylo propojit norské kulturní organizace se zprostředkovateli kulturních programů v přijímajících zemích a představit jim připravované programy.

Program „Kultura“, který v České republice podpoří kulturní projekty v následujících pěti letech, nechyběl a podařilo se navázat mnoho kontaktů a propagovat spolupráci s českými umělci, kulturními subjekty a památkami.

Podívejte se na fotky a krátké video z celé akce.

Zájemci o spolupráci s Českou republikou z Islandu, Norska a Lichtenštenska: Pro tipy, užitečné odkazy, informace a doporučené brožury o českých kulturních sektorech se podívejte na anglickou verzi stránek.