Zvolte si oblast:

Záchrana zámku Koleč a muzeum včelařství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V malé obci Koleč se skrývá pozoruhodná stavba - zámek Koleč. Toto drobné šlechtické sídlo bylo z důvodu dlouhodobého nevyhovujícího stavu blízko vyškrtnutí ze státního seznamu kulturních památek a kompletního zbourání. Díky značnému úsilí a zájmu několika místních patriotů se podařilo zámek nejenom zachránit a z části zrekonstruovat, ale vybudovat zde také unikátní muzeum včelařství, které má v Kolči dlouhodobou tradici.

Zámek Koleč jsme navštívili v rámci naší prezentace zajímavých projektů z minulých období Fondů EHP a Norska. Průvodkyní nám byla paní Magdalena Jakubíčková, zakladatelka Nadačního fondu Koleč.

Když byl v roce 2007 založen Nadační fond Koleč, jeho jediným cílem bylo zachránit zámek v Kolči. Historie zámku sahá až do 15. století, kdy na uvedeném místě stávala tvrz s hospodářským dvorem. Později kolem roku 1600 tvrz dostala podobu renesančního zámečku, který ale za třicetileté války vyhořel. Záhy, ještě v průběhu válečných událostí, byl ovšem obnoven. Z té doby pochází stropy v přízemí bočního křídla včetně původního cenného krovu, a také dodnes dochovaná sýpka před zámkem. Části renesanční tvrze byly na počátku 18. století začleněny do novostavby velkoryse komponovaného barokního zámku. Celé kolečské panství se ovšem v 19. století i se zámkem stalo součástí habsburských majetků. Po roce 1918 byl tento majetek zkonfiskován a v areálu zámku fungoval státní statek. Už v době socialismu byl zámek ve špatném stavu, ten se ještě dramaticky zhoršil po roce 1989, kdy došlo k dosti nezdařené privatizaci. Noví majitelé neměli na opravu finanční prostředky, zámek se dostával do havarijního stavu se zřícenými krovy a propadlými stropy a vlastníci namísto záchrany usilovali o zrušení památkové ochrany a o demolici. Díky odkoupení v nucené dražbě v červenci 2008 právě Nadačním fondem Koleč začaly zámku lepší časy. Z financí, které se podařilo získat prodejem nepotřebných pozemků, mohly být uhrazeny všechny dluhy a došlo také na urychlenou výměnu krovů a zastřešení obou zámeckých křídel včetně přilehlého kostela. K záchraně přispěly drobné dotace z MKČR, ale také sbírky a dobrovolnické práce. Významné prostředky však chyběly.

Až v roce 2014 uspěl projekt „Zámek Koleč - muzeum včelařství“ mezi velkým množství žádostí v otevřené výzvě Programu Kulturní dědictví a živé umění a z Fondů EHP a Norska získal grant v hodnotě přesahující 16 milionů korun. Projekt spočíval v komplexní rekonstrukci západního křídla zámku a otevření včelařského muzea. Samotné práce byly zahájeny v červnu 2015 a ukončeny v červenci 2016. Práce to nebyly jednoduché, neboť jak postupovaly, tak se objevovaly také nečekané překážky a výzvy. Ať už to byly původní trámové stropy datované do roku 1640, které se podařilo renovovat nebo utajené schodiště. Velkým problémem byla také vlhkost a tím i značné náklady na vysoušení budovy.

V červenci 2016 bylo renovované křídlo a Muzeum včelařství slavnostně otevřeno veřejnosti. A proč právě včelařství? Tento obor má v Kolči a okolí dlouhou a bohatou historii. Rodina Švarců založila přímo v Kolči již roku 1879 továrnu na úly a včelařské potřeby, která byla první svého druhu v Čechách. V muzeu se nachází několik vzácných exemplářů. Některé jsou i přes 80 let staré. Sbírku pomohli rozšířit také dobrovolní dárci z celé republiky, kteří poskytli dochované úly, medomety, nástroje potřebné pro výrobu medu i chov včel, staré časopisy a odbornou literaturu. K vytvoření konečné podoby muzea, jakožto součástí podpořeného projektu, značnou měrou přispěl také norský partner projektu Norges Birøkterlag, který připravil i část expozice - včelařství z norského pohledu, a umožňuje tak srovnat historii a přístupy ke včelařství ve dvou poměrně odlišných zemích. V zámku již jedenáctvým rokem probíhá Medová pouť, jejíž výtěžek jde na obnovu zámku.

„Zámek je z části zachráněn, ale hromada práce nás ještě čeká. Máme připravený projekt na rekonstrukci a obnovu zbývající části a zámku a přilehlého kostela. Další ambicí je obnova zámecké zahrady, kde bychom jako doplněk k muzeu chtěli mít včely a produkovat zámecký med. Rádi bychom zapojili i místní děti, které by zde mohly mít včelařský kroužek. Počítáme také se zapojením našeho norského partnera“, říká paní Jakubíčková.

Nám nezbývá než držet palce a věřit, že se již brzy zámek dočká kompletní rekonstrukce a své původní podoby.