Zvolte si oblast:

4. otevřená výzva z Fondu pro bilaterální vztahy pozastavena

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 5. 2023 11:45
 • aktualizovaná verze
 • aktualizován text
 • Seznam předložených žádostí
 • Aktualizován seznam žádostí
 • Aktualizace přílohy č. 1
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu (doplnění přílohy, spuštění výzvy)
 • výměna přílohy - schválené žádosti
 • Aktualizace (název aktuality, zvýraznění)
 • výměna přílohy - schválené žádosti
 • výměna přílohy - schválené žádosti

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Celkový objem finančních prostředků pro 4. otevřenou výzvu činí 17 115 000 Kč (700 000 EUR). Alokace výzvy byla rozhodnutím JCBF navýšena o 2 445 000 Kč (100 000 EUR) a následně o 4 890 000 Kč (200 000 EUR).

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy. 

Z důvodu velkého zájmu žadatelů a nedostačující alokce byl příjem žádostí 31. 1. 2023 v 10 hodin pozastaven.
 

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska.

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce, vč. příloh ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení