Zvolte si oblast:

Blíží se vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 5. 4. 2022
  • Doplněn text
  • Aktualizace termínu a grantu

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásí dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy.

Zaměření výzvy: 100% finanční podpora bilaterálních iniciativ mezi ČR a Norskem. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude také umožněna za předpokladu povinného partnerství se subjektem z Norska. Není vyžadováno žádné spolufinancování iniciativ.

Co podporujeme: jakékoli aktivity vedoucí ke vzniku či posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy (povinně Norskem) za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a realizaci společné aktivity.

Alokace výzvy: 400 000 EUR (9,78 mil. Kč)

Výše grantu: min. 3 000 EUR (cca 73 350 Kč), max. 20 000 EUR (cca 489 000 Kč)

Kdo může žádat: veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty, ať komerční nebo nekomerční povahy, jakož i nestátní (nevládní) neziskové organizace, které jsou zřízeny jako právnické osoby v ČR nebo v Norsku

Kdy žádat: žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení výzvy 

Jak žádat: žádosti o grant mohou být předkládány výhradně v anglickém jazyce a to prostřednictvím informačního systému CEDR

Text 4. otevřené výzvy a Pokyny pro žadatele a konečné příjemce z Bilaterálního fondu, včetně příloh budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy.