Zvolte si oblast:

2. Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 10. 2019
  • doplněna příloha GDPR
  • aktualizace příloh + doplnění pokynů v aj
  • výměna chybné přílohy
  • Doplnění schválených žádostí
  • Aktualizace přílohy
  • Aktualizace přílohy
  • Aktualizace přílohy schválených žádostí

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 26. června 2019 druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR .

2. Otevřená výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a NORSKA.

Celkový objem finančních prostředků pro 2. Otevřenou výzvu činí 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

 

Dokumenty ke stažení