Zvolte si oblast:

UKONČENÍ 2. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 11. 2019
  • doplněna příloha GDPR
  • aktualizace příloh + doplnění pokynů v aj
  • výměna chybné přílohy
  • Doplnění schválených žádostí
  • Aktualizace přílohy
  • Aktualizace přílohy
  • Aktualizace přílohy schválených žádostí
  • Výměna přílohy
  • Ukončení výzvy

Vážení žadatelé, děkujeme za Váš značný zájem o bilaterální fond v rámci 2. Otevřené výzvy. Bylo schváleno 22 iniciativ z celkem 50 předložených žádostí, čímž byla alokace zcela vyčerpána. 19 podaných žádostí muselo být zamítnuto pro nedostatek finančních prostředků ve výzvě.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 26. června 2019 druhou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výzva byla ukončena dne 19. listopadu 2019 z důvodu vyčerpání alokace.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Celkový objem finančních prostředků pro 2. Otevřenou výzvu činil 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Podpora bilaterální spolupráce bude pokračovat i v následujících letech. Sledujte prosím průběžně tyto webové stránky pro další informace.

Dokumenty ke stažení