Zvolte si oblast:

Pozastavení příjmu žádostí o grant do 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 9. 2022 14:00
  • Aktualizace textu

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy.

Dne 7. 9. 2022 byla rozhodnutím JCBF alokace výzvy navýšena o 100 000 EUR. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů bude původní alokace výzvy i po navýšení vyčerpána. Národní kontaktní místo plánuje zahájit jednání o dalším navýšení alokace výzvy. Do té doby NKM pozastavuje příjem žádostí o grant. V IS CEDR bude výzva nadále viditelná a žadatelé mohou žádosti o grant připravovat. Žádosti však nebude možné po dobu pozastavení v IS CEDR předkládat. Pokud dojde k navýšení alokace výzvy, bude podání žádostí o grant opět umožněno. NKM bude o tomto kroku informovat na webu www.eeagrants.cz.