Zvolte si oblast:

Aktualizace 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy a Pokynů pro žadatele a příjemce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí v roli Národního kontaktního místa uveřejňuje aktualizaci 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy a Pokynů pro žadatele a konečné příjemce z Bilaterálního fondu. 

Ve výzvě byla upravena kapitola VI. Další informace a v Pokynech kapitola XVI. Kontakty.
V obou dokumentech došlo ke shodným úpravám, a to k úpravě telefonního čísla pro vznášení dotazů v naléhavých případech a byla odstraněna informace o možnosti obracet se s dotazy týkající se veřejné podpory na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem je, že ÚOHS nevydává stanoviska ohledně naplnění znaků veřejné podpory žadatelům/příjemcům veřejné podpory/podpory malého rozsahu.

Dokumenty ke stažení