Zvolte si oblast:

Vyhlášení 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 9. 2020
  • Přidána příloha - schválené žádosti
  • výměna přílohy
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
  • Aktualizace - navýšení alokace a seznamu schválených žádostí

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

3. Otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

Celkový objem finančních prostředků pro 3. Otevřenou výzvu byl v září 2020 navýšen a činí 10 806 800 Kč (400 000 EUR).

Úplný text výzvy (aktualizovaný) je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení