Zvolte si oblast:

UKONČENÍ 3. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 7. 1. 2022
 • Přidána příloha - schválené žádosti
 • výměna přílohy
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • Aktualizace - navýšení alokace a seznamu schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • aktualizace přílohy - seznam schválených žádostí
 • Ukončení výzvy
 • Aktualizace pokynu

Vážení žadatelé, děkujeme za Váš značný zájem o bilaterální fond. V rámci 3. Otevřené výzvy Bylo schváleno 26 iniciativ z celkem 36 předložených žádostí o grant, čímž byla alokace vyčerpána.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výzva byla ukončena dne 12. ledna 2021 z důvodu vyčerpání alokace.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou. Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Celkový objem finančních prostředků pro 3. Otevřenou výzvu činil 10 806 800 Kč (400 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Podpora bilaterální spolupráce bude pokračovat i v následujících letech. Sledujte prosím průběžně tyto webové stránky pro další informace.       

Dokumenty ke stažení