Zvolte si oblast:

Program Kultura - evaluační zpráva

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

Jednou z podmínek úspěšného čerpání finančních prostředků z FM EHP/Norska 2014 – 2021 je evaluace realizovaných programů nezávislým hodnotitelem (evaluátorem). Ministerstvo financí je odpovědné za vysoutěžení, koordinaci a administraci evaluace.

Vítězem výběrového řízení se v roce 2022 stala Naviga Advisory and Evaluation s.r.o., Křižíkova 70b, 612 00, Brno. 

Nezávislá evaluace je nedílnou součástí projektového cyklu. Je to vhodný nástroj pro další zlepšení implementace projektů nyní i v budoucnu. Závěry a doporučení evaluátorů jsou předkládány donorům. Evaluátoři zpracují 9 nezávislých tematických evaluací programů nebo horizontálních témat a tyto zprávy budou postupně zveřejňovány. V roce 2025 bude zpracována závěrečná Souhrnná evaluační zpráva.

První evaluační zpráva hodnotí Program CZ-Kultura. Program byl hodnocen na základě pěti evaluačních kritérií (relevance, účinnost, efektivnost, koherence a udržitelnost), a to ve vztahu k deklarovaným výsledkům a výstupům dle Dohody o Programu. Jednalo se o evaluaci průběžnou, bylo tedy hodnoceno, zda lze očekávat, že projekty budou úspěšné v dosažení deklarovaných výsledků (outcomes), respektive deklarovaných výstupů (outputs). Hodnoceny a analyzovány byly slabé a silné stránky Programu. V průběhu evaluace byly zjištěny tři body, na kterých by bylo možné zapracovat, aby Program dosáhl vyšší účinnosti v dosahování svých cílů. Jedná se však o čistě procesní doporučení, na která bude více zaměřena závěrečná Souhrnná evaluace. 

K dispozici zde: Evaluační zpráva - program Kultura (.PDF, 4292 kB)