Zvolte si oblast:

Jaké jsou výsledky diskusí o podpoře začleňování Romů z programů financovaných Fondy EHP a Norska?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 9. 2022
  • update
  • Aktualizace informací (doplněna příloha - výstupy z diskuzí, odkaz na video)

Ve čtvrtek 19. května se konal diskusní kulatý stůl, který byl zaměřen na aktuální zkušenosti se začleňováním Romů do společnosti za pomoci prostředků vynakládaných z Fondů EHP a Norska. Akce byla první svého druhu s účastí všech zainteresovaných stran, ze které vzešlo mnoho podnětů. Ty bude možné v budoucnu využít při dalším směřování pomoci z Fondů EHP a Norska.

Na pražské Malé Straně se na společném jednání sešli lidé ze všech koutů republiky, kteří jsou nějak angažováni v podpoře začleňování romské menšiny pomocí prostředků z Fondů EHP a Norska. 

Na úvod k zúčastněným promluvili: náměstek ministra financí Jiří Georgiev, norský velvyslanec J. E. Robert Kvile a nově jmenovaná vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. 

Pod vedením moderátorky Jarmily Balážové měli účastníci jedinečnou příležitost k diskusi a sdílení svých dosavadních zkušeností s prací zaměřující se na integraci Romů. Mnohdy zapálených debat se účastnili jak zástupci neziskových organizací věnující se Romům, realizátoři projektů podpořených z  Fondů EHP a Norska, zástupci romské komunity, tak i úředníci podílející se na přípravě a implementaci programů, pracovníci Kanceláře finančních mechanismů EHP a Norska v Bruselu nebo zástupci Norského království jako reprezentanti donorského státu.

V průběhu celého dne probíhala aktivní výměna názorů, při které zazněly například prosby o větší administrativní podporu malým organizacím tak, aby i ony byly schopny správně podat projektovou žádost. Přítomní se též shodli na tom, že zapojení romské komunity do řízení projektů podporovaných z fondů je správnou cestou, kterou stojí za to podporovat, byť se občas realizátoři setkávají s předsudky a neochotou ke spolupráci ze strany jiných subjektů. 

Příjemci podpory rovněž ocenili větší flexibilitu Fondů EHP a Norska oproti jiným dotačním titulům, ze kterých lze v České republice čerpat prostředky, a dobrou komunikaci se zprostředkovateli jednotlivých programů.

Integrace Romů je v současném třetím programovém období Fondů EHP a Norska podporována zejména programem Lidská práva. Některé projekty jsou ale realizovány i v rámci programů Kultura, Zdraví nebo Vzdělávání. Začleňování Romů podporuje také Active Citizens Fund (ACF).

Celou diskusi pečlivě sledovali zástupci Kanceláře finančních mechanismů, norského velvyslanectví a českého Ministerstva financí. Ti na kulatý stůl navázali následující den jednáním, kde diskutovali o způsobech a nástrojích, jak některé závěry a výsledky debaty promítnout do přípravy následujícího programového období, která byla v nedávné době zahájena.

Ke stažení: