Zvolte si oblast:

Zahajovací konference k programu Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 13.3. byl na konferenci v Praze oficiálně zahájen nový program Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí. Během programového období Norských fondů 2014 - 2021 bude mezi žadatele o grant rozděleno Ministerstvem financí v roli zprostředkovatele programu přes půl miliardy korun na projekty zaměřené na ochranu lidských práv v ČR, začleňování a posilování postavení romské menšiny ve společnosti a na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a ochranu jeho obětí.
Konference se zúčastnilo více jak 80 odborníků z oblastí programové podpory, zástupců veřejné správy, neziskového sektoru i akademické sféry. Ministerstvo financí a mezinárodní partnerské instituce - Rada Evropy a Agentura EU pro základní práva - představili zaměření všech 3 programových oblastí, ze kterých se program skládá. Seznámili účastníky konference s obecným rámcem podporovaných aktivit, nastavením grantové podpory pro oprávněné žadatele a také s harmonogramem s předpokládanými termíny vyhlášení výzev.
Ministerstvo financí předpokládá, že rozpočet programu umožní podpořit až 70 projektů, které budou v následujících letech až do roku 2024 realizovány institucemi státní správy a jejich příspěvkovými organizacemi, institucemi místní a regionální samosprávy a neziskovými organizacemi.

První výzvy plánuje zprostředkovatel programu vyhlásit ve třetím čtvrtletí tohoto roku a další pak budou následovat v průběhu roku 2020.