Zvolte si oblast:

UKONČENÍ 1. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 29. 4. 2019
  • Ukončení výzvy
  • Úprava textu

Vážení žadatelé, děkujeme za Váš značný zájem o bilaterální fond v rámci 1. Otevřené výzvy. Bylo schváleno 17 iniciativ z celkem 32 předložených žádostí, čímž byla alokace zcela vyčerpána. 11 podaných žádostí muselo být zamítnuto pro nedostatek finančních prostředků ve výzvě.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Výzva byla ukončena dne 29. ledna 2019 z důvodu vyčerpání alokace.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.
Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činil přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).
Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení