Zvolte si oblast:

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Správa okresní obce Silute (Litva) hledá potenciální partnery projektu pro EHP a norské fondy pro regionální spolupráci.

Prioritními sektory, o které se správa okresního města Silute zajímá, jsou:

1. Prioritní sektor: inovace, výzkum, vzdělávání a konkurenceschopnost

V rámci této podpůrné oblasti se správa okresního města Silute snaží udržet růst prostřednictvím financování za účelem posílení vazby mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce. Rozvoj sociálně začleňujícího trhu práce bude podporován prostřednictvím boje proti nezaměstnanosti mládeže, usnadnění účasti žen a podpory sociálního dialogu. Přidaná hodnota financování v rámci této oblasti podpory spočívá v příležitostech, které nabízí pro strategickou pilotaci a testování inovativních přístupů a pro mezinárodní spolupráci a výměnu znalostí a zkušeností.

Správa okresní obce Silute se zaměřuje na tyto oblasti:

1. Výzkum;
2. Vzdělávání;
3. Sociální dialog - důstojná práce.

2. Prioritní odvětví: sociální začleňování, zaměstnanost mládeže a redukce chudoby

V rámci této oblasti podpory Fond usiluje o projekty zaměřené na udržitelný růst podporující začlenění a budoucí prosperitu. Tyto cíle se opírají o nalezení rovnováhy mezi hospodářským a sociálním pokrokem. Oblast podpory podporuje dobře fungující společnosti prostřednictvím sociálního začlenění, posílení zranitelných skupin, rovného přístupu ke vzdělání, zaměstnanosti, zdravotní péči a schopných a odpovědných institucí. Přidanou hodnotou této oblasti je její příspěvek k překonání cyklu znevýhodnění podporou včasných intervencí, investicemi do prevence a posilováním systémových změn a podporou pilotních projektů v oblasti sociálních inovací.

Správa okresní obce Silute se zaměřuje na tyto oblasti:

1. děti a mládež v ohrožení;
2. Účast mládeže na trhu práce.

Námětem projektu je získání osvědčených postupů a zkušeností od projektových partnerů za účelem vytvoření centra vědy pro děti a mládež, kde mohou provádět různé výzkumy, vzdělávat se a udržovat sociální dialog.

KONTAKT
V případě zájmu, otázek, nápadů či návrhů nás neváhejte kontaktovat:
Simona Bokstaite-Dryziene
Správa okresní obce Silute
Dariaus ir Gireno ul. 1, Silute, LT-99133, Litva
Tel: +370 441 79247, +370 659 82282
simona.bokstaite@silute.lt