Zvolte si oblast:

Program na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Program zaměřený na podporu důstojné práce a tripartitního dialogu přispívá k celkovým cílům Norských fondů 2014 – 2021, tedy ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropského hospodářského prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a státy přijímajícími podporu ze zmíněných fondů.
Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce.

Připravovaná výzva k předkládání návrhů projektů se bude zaměřovat především na tyto tři oblasti:

1. Zlepšení sociálního dialogu a spolupráce
2. Posílení implementace agendy důstojné práce (rovné a důstojné pracovní podmínky)
3. Usnadnění přístupu k zaměstnání

Innovation Norway, zprostředkovatel programu sídlící v Norsku a zastupující Kancelář finančních mechanismů, nyní vyhlašuje výzvu na podporu zahraničních pracovních cest v rámci programu.

Cílem těchto cest je navázání bilaterálních vztahů mezi subjekty z Norska a České republiky, návštěva možných projektových partnerů a příprava společné projektové žádosti. Žadatelé i partnerské organizace v Norsku musí být zřízeny jako právnické osoby. Veškeré informace týkající se podmínek způsobilosti jsou zahrnuty v textu výzvy, který je dostupný pod tímto odkazem.

Všechny žádosti nebo dotazy týkající se programu musí být zasílány v anglickém jazyce na následující e-mailovou adresu: decentwork@innovationnorway.no. Ministerstvo financí ČR (Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014 – 2021 v České republice) není odpovědné za administraci a implementaci tohoto programu, a tudíž nemůže poskytovat žádné bližší informace.

Více informací o programu a zmíněné výzvě naleznete přímo na webu zprostředkovatele programu Innovation Norway:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/decentworktravelsupport/