Zvolte si oblast:

Fond pro regionální spolupráci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dobrovolnická organizace z Malty Ronald McDonald House Charity hledá partnera pro projekty podpořené z Fondu pro regionální spolupráci Fondů EHP a Norska.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda byl zřízen s cílem "vytvářet, financovat a podporovat programy, které zlepšují zdraví a blaho dětí" se zvláštním důrazem na děti z rodin žijících v chudobě nebo ohrožených chudobou, jejichž účinky jsou často zhoršovány jinými problémy, jako jsou problémy s učením a postižení. V současné době pracuje Ronald McDonald House Charity na středisku v Qawra Malta, kde slouží dětem, které jsou vystaveny chudobě, zdravotním postižením a potížím s učením. Od začátku letošního roku se plánuje nabídnout různé programy v partnerství.

Pokud jde o programy, Ronald McDonald House Charity by se zajímala o možnosti příležitostí / návrhů projektů zaměřených na pomoc ohroženým dětem a mládeži ve věku od 0 do 21 let.

Projekty budou zaměřeny na:
Program rozvoje životních dovedností
Kuchařská terapie

Pokud by měl nějaký partner zájem, kontaktujte pana Stefan Cachia na adrese Stefan.Cachia@rmhc-malta.com

Více se můžete přečíst na webových stránkách https://www.rmhc-malta.com/