Zvolte si oblast:

Fond pro regionální spolupráci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 2. 2018
  • Přidány kontaktní informace
  • Aktualizace webové stránky v textu

Dne 24. ledna byl zahájen nový EHP a norský grantový fond pro regionální spolupráci.

Způsobilé subjekty

Způsobilí partneři projektu mohou být subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo neobchodní a nevládní.

Organizace a akademické obce zřízené jako právnické osoby, mimo jiné včetně:

  • Obce, regiony a subjekty státní úrovně
  • Organizace občanské společnosti, sociální podniky, neziskové organizace a nadace
  • Společnosti a družstva
  • Veřejné a soukromé vzdělávací a výzkumné organizace
  • Sociální partneři

15 milionů EUR je k dispozici v první výzvě k předkládání návrhů.

Termín pro učinění prvních kroků v přihlášce je 01.07.2018.

Více informací můžete naleznout v níže uvedeném odkazu na webových stránkách kanceláře finančních mechanismů https://eeagrants.org/regionalcooperation

V případě dotazů kontaktujte: Ecorys Polska, tel.: +48 22 339 45 40, email: eeagrants@ecorys.com