Zvolte si oblast:

Druhé programové období Fondů EHP a Norska bylo slavnostně ukončeno na vrcholu Sněžky

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Ve dnech 13. - 14. června 2018 proběhla v Krkonoších závěrečná akce Fondů EHP a Norska 2009-2014. Celé akce se zúčastnili zástupci Kanceláře finančních mechanismů, Národního kontaktního místa v ČR, Velvyslanectví Norského království v Praze, Stálého zastoupení Lichtenštejnska při EU, zástupci všech partnerů programů donorských zemí, všech zapojených resortů a zástupci vybraných konečných příjemců programů z různých podpořených oblastí.

Druhé programové období Fondů EHP a Norska v České republice bylo symbolicky ukončeno tiskovou konferencí v prostorách meteorologické stanice na Sněžce, kterou otevřela paní ministryně financí Alena Schillerová: „Fondy EHP a Norska jsou pro Česko cenným zdrojem financí na investice do ochrany životního prostředí, opravy kulturních památek nebo výzkumných projektů, na které bychom velmi těžko hledali prostředky z národních zdrojů. Velmi si vážím finanční i institucionální podpory, kterou nám poskytují naši partneři nejen z Norska, ale i z Islandu a Lichtenštejnska“.

Nejlepším dokladem úspěchu končícího období jsou výsledky dokončených projektů. „Cením si například obnovy a zpřístupnění pražské rotundy sv. Václava, která získala architektonické ocenění Europa Nostra. S výstupy projektu Příroda, koho to zajímá? se mohla veřejnost seznámit v kinech v podobě dokumentárního filmu Planeta Česko. V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout mnoho lokálních projektů, které měly velký význam pro místní obyvatelstvo, jako například nákup moderních přístrojů pro péči o nejmenší pacienty v nemocnicích v různých částech ČR. Chci velmi poděkovat našim českým partnerům za výbornou spolupráci,“ uvedla norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner.

O jednotlivých projektech s médii hovořila také náměstkyně ministryně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková, představitelka Stálého zastoupení Lichtenštejnska při EU Helen Lorez, královéhradecký biskup Jan Vokál a také zástupci Správy Krkonošského národního parku, jež byla jedním ze spoluorganizátorů celé akce.

Druhé programové období Fondů EHP a Norska skončilo, ale úspěšná spolupráce Česka a partnerů z Norska, Islandu a Lichtenštejnska pokračuje. Česká republika získá ve třetím programovacím období dalších 5 miliard korun.