Zvolte si oblast:

Upřesnění k Pokynu NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondu 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na základě množících se dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu způsobilosti výdajů projektů administrovaných v rámci EHP a Norských fondu 2009-2014, vydává Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů níže uvedené upřesnění k Pokynu NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014, kap.1 - Základní pravidla oprávněnosti výdajů – datum uskutečnění výdaje: