Zvolte si oblast:

Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Fond je určen zejména na podporu mezinárodních projektů, které prosazují udržitelnou a kvalitní podporu zaměstnanosti této cílové skupiny.

Fond je zaměřen na tři oblasti: inovace; transfer know-how a přenos dobré praxe; a analýza a výzkum.

Alokace na podporu projektů z tohoto Fondu je 60 milionů eur (přibližně 1,62 mld. Kč). Minimální výše grantu činí 1 mil. eur (27 mil. Kč), přičemž budou upřednostňovány spíše větší projekty.

Oprávněnými žadateli jsou instituce ze všech 15 tzv. přijímajících zemí EHP a Norských fondů (včetně ČR), dále Irsko, Španělsko a Itálie. Projektová konsorcia musí být složena z institucí z alespoň dvou zemí, přičemž hlavní partnerská organizace musí pocházet z přijímajícího státu.

Fond na podporu mezinárodní spolupráce reflektuje nezaměstnanost mladých, která je společným problémem celé Evropy, tedy by k ní mělo být jednotně přistupováno.

Cílovou skupinou Fondu jsou mladí lidé ve věku 15-29 let (s důrazem na věkovou kategorii 25-29 let). Fond je obzvláště určen dlouhodobě nezaměstnaným, nedostatečně kvalifikovaným, etnickým minoritám vč. Romů, pracovně nezpůsobilým lidem či matkám pečujícím o děti, žadatelům o azyl a mentálně či zdravotně hendikepovaným lidem.

Konečný termín pro předkládání projektových návrhů je 1. srpen 2017.

Více informací o výzvě a postupu předkládání žádostí naleznete na webových stránkách Fondu (http://www.eeagrants.org/fundforyouthemployment) nebo se můžete obrátit na kontaktní email eeagrants@ecorys.com či telefonní čísla +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 a +35 92 491 75 18.