Zvolte si oblast:

Rok úspěchů: K dispozici je Výroční zpráva EHP a Norských fondů!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Byl to rušný rok plný událostí a podpora z Islandu, Lichtenštejnska a Norska nese své ovoce. Ve výroční zprávě "Spolupráce pro lepší Evropu" jsou uvedeny inspirativní příběhy ze všech programů a projektů, stejně jako důležité výsledky práce a spolupráce probíhající v rámci projektů ve všech zemích, které jsou příjemci grantů z EHP a Norských fondů. Prostřednictvím grantů poskytly tři dárcovské země Island, Lichtenštejnsko a Norsko 1,8 miliardy EUR prostřednictvím téměř 150 programů v 16 zemích. Více než 6 000 projektů získalo podporu, z čehož mnoho z nich skončilo jako příběhy o úspěchu. Více než polovina programů má partnerské země dárců, jejichž cílem je podpora spolupráce a přeshraniční výměny znalostí.