Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 – 2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 4.9.2017 byla ze strany Národního kontaktního místa provedena revize č. 2 Pokynu NKM pro Zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Revize spočívá zejména v úpravě kapitoly související s ukončováním programů, kapitoly týkající se nesrovnalostí a doplnění dvou tabulek snížených odvodů.

Pokyn naleznete na: www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty/pokyny