Zvolte si oblast:

Zveřejnění Výroční zprávy EHP a Norských fondů 2013-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 13. srpna 2014 byla zveřejněna Výroční zpráva EHP a Norských fondů za uplynulý rok. Zpráva poskytuje přehled některých úspěšných projektů a dosažených výsledků v zemích přijímajících podporu z EHP a Norských fondů.

Bylo spuštěno již všech 150 programů, v rámci kterých bylo schváleno více než 1600 projektů podporujících různé oblasti. Zpráva nepředstavuje popis konkrétních projektů, ale zaměřuje se spíše na obsahové zaměření jednotlivých programů a vyzdvihuje vybrané úspěšné iniciativy podpořené z fondů. V tematické části se zpráva do hloubky zabývá zejména dvěma oblastmi – klimatické změny a rovné pracovní příležitosti a sociální dialog. V části týkající se jednotlivých zemí jsou vždy vybrány klíčové oblasti podpory a příklady úspěšných projektů realizovaných v uplynulém roce.

Více informací naleznete na webových stránkách Kanceláře finančních mechanismů – EEA Grants – Norway Grants.

Dokumenty ke stažení