Zvolte si oblast:

Změna - Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Od obcí a krajů byl původně jako podklad pro ověření finančního zdraví vyžadován tzv. doklad o dluhové službě. Tento požadavek na dokladování finančního zdraví obcí a krajů vycházel z usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346/2004, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Toto usnesení však bylo 12. listopadu 2008 nahrazeno usnesením vlády č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby.

Na základě těchto skutečností ruší Zprostředkovatel programu povinnost (povinnost stanovená pro obce a kraje) dokladování finančního zdraví tak, jak bylo uvedeno v Pokynech pro žadatele.

Finanční zdraví bude posuzováno v rámci hodnotícího procesu ze strany Zprostředkovatele programu na základě informací vyplývajících z monitoringu hospodaření dle usnesení vlády ČR č. 1395/2008, a to vyžádáním si těchto informací od kompetentního oddělení Ministerstva financí.