Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 12. 9. 2018
  • Přidané webové stránky programu
  • Zjednodušení názvu programu

Název programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu
Základní informace
Výše grantu 30 000 000 EUR
Spolufinancování programu 5 294 118 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Státní fond životního prostředí ČR

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Tomáš Tesař
Tel.: +420 257 044 564
E-mail: tomas.tesar@mfcr.cz

Partner programu Ministerstvo životního prostředí ČR
Partner programu z donorského státu Norwegian Environmental Agency (NEA)
Cíl programu Lepší environmentální situace v ekosystémech a menší nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností
Programová oblast Životní prostředí a ekosystémy

Základní informace o programu

Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.
Webové stránky programu  https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/