Zvolte si oblast:

Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 19. 7. 2022 10:45
  • Přidané webové stránky programu
  • Zjednodušení názvu programu
  • Nový link
  • Základní informace o programu - upraveno
  • Přidána Programová dohoda
  • výměna dokumentu - PA
  • Výměna Factsheet
  • Upraveny kontaktní údaje a výše grantu
  • Aktualizace základních informací

Název programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu
Základní informace
Výše grantu 32 320 000 EUR
Spolufinancování programu 5 703 529 EUR
Hrazeno z Norské fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Státní fond životního prostředí ČR

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Ing. Jiří Hodík
Tel.: +420 257 044 583
E-mail:

Partner programu Ministerstvo životního prostředí ČR
Partner programu z donorského státu Norwegian Environmental Agency (NEA)
Cíl programu Lepší environmentální situace v ekosystémech a menší nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností
Programová oblast Životní prostředí a ekosystémy

Základní informace o programu

Program je zaměřen na projekty životního prostředí, zejména pak na zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech zahrnující i opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší a vod a změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám. 

Důraz je kladen především na projekty přicházejícími s inovativními řešeními a pilotní projekty. Podpořeny budou také projekty zvyšující povědomí o dané oblasti a zaměřující se na budování kapacit.

Souhrnné informace zde Factsheet "Životní prostředí" (.PDF, 1696 kB)

Webové stránky programu

Bilaterální spolupráce v rámci programu

 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

 https://bf.sfzp.cz/