Zvolte si oblast:

Zvýšení retence vody v krajině - implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZvýšení retence vody v krajině - implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE)
Číslo projektu3211100031
Realizátor projektu

Beleco, z.s.

Partner projektu z ČR

Živá voda, z.s., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Slezská univerzita v Opavě Fyzikální ústav, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Machaon Intertanional (SK)

Status

V realizaci (do dubna 2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 580 789,64 Kč

Schválený grant

13 122 710,66 Kč

Cílem projektu je implementace inovativního řešení v procesu krajinného plánování do praxe a jeho demonstrace v pilotních lokalitách lokalitách. Navrhovaný projekt v sobě integruje několik přístupů, jejichž cílem je využití inovativního přístupu v procesu plánování krajiny pomocí kombinace strojového návrhu opatření, terénního průzkumu na dobrovolnické i profesionální bázi a hydrologického modelování pro vypracování metodiky zpracování studií proveditelnosti. Díky tomu dojde k výraznému zrychlení celého procesu návrhu a v konečném důsledku tedy i realizace nezbytných opatření, které povedou v vyšší odolnosti krajiny ke klimatické změně a zároveň budou mít pozitivní vliv na stav ekosystémů a biodiverzitu v řešených lokalitách.