Zvolte si oblast:

Zavedení konceptu bioregionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuZavedení konceptu bioregionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu
Číslo projektu3211100026
Realizátor projektu

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Partner projektu z ČR

Ekotoxa, s.r.o., Hub Innovation s.r.o., Impact Hub Agder, Masarykova univerzita, Asociace místních potravinových iniciativ

Status

v realizaci (04/24)

Celkové způsobilé výdaje projektu

10 470 453,- Kč

Schválený grant

9 423 407,69 Kč

Cílem projektu je katalyzovat přechod českého zemědělství k ekologickému zemědělství vybudováním sítě do projektu zapojených klíčových aktérů v tomto odvětví a zahájením pilotního programu ve vybrané oblasti - bioregionu s místními zemědělci, ochránci přírody a samosprávou. Tato oblast bude identifikovaná na základě prokazatelného pozitivního ekologického, ekonomického a sociálního dopadu ekologického zemědělství v daném regionu, který obsahuje subjekty ochotné ke spolupráci a tvorbě znalostí a nástrojů pro usnadnění implementace ekologického zemědělství, posiluje roli klíčových stávajících platforem (ASZ, PRO-BIO aj.) a přitahuje další veřejné a soukromé financování do ekologického zemědělství.

Výstupem projektu bude realizace 3 společných iniciativ - mikroprojektů, které se rozhodne skupina místních aktérů v bioregionu realizovat a dále strategický podklad pro další integraci pilotního bioregionu. Dlouhodobým cílem a dopadem projektu možnost replikovat bioregiony v dalších částech ČR a rozvoj aktivní sítě do projektu zapojených klíčových aktérů z hlediska implementace ekologického zemědělství, kteří mohou i nadále vést transformaci zemědělství a prosazovat lepší politiky.