Zvolte si oblast:

VetExT - Veteran Tree Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuVetExT - Veteran Tree Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů
Číslo projektu3211100001
Realizátor projektu

ZO ČSOP Vlašim

Partner projektu z donorského státu

Tree Solutions AS (Norway)

Partner projektu z ČR

ProNatura,

Český svaz ochránců přírody - Arboristická akademie,

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Status

v realizaci (do 30. 4. 2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 864 692,50 Kč

Schválený grant

13 378 223,25 Kč (90 %)

Cílem projektu je zlepšení podmínek druhů organismů výzaných na senescentní strovy ve dvou evropsky významných lokalitách a jedné ptačí oblasti. Založení trvalých výzkumných ploch v rámci veteranizace a péče o secesní stromy a získání vstupních dat. Standardizace a zlepšení péče o senescetní stromy v ČR na základě vytvoření metodiky. Vytvoření jednotné databáze senescetních stromů v ČR, přenos zkušeností ze zahraničí v rámci péče o senescentní stromy a popularizace stromů jako biotopu ohrožených druhů.