Zvolte si oblast:

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRegionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů
Číslo projektu3211100009
Realizátor projektu

Český svaz ochránců přírody

Partner projektu z donorského státu

Høgskulen på Vestlandet (Western Norway University of Applied Sciences)

Partner projektu z ČR

ZO ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Masarykova univerzita Brno, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Agrostis Trávníky, s.r.o., Bratislavské regionálne ochranárske združenie,

Status

V realizaci (do 30. 4. 2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

24 122 151,10 Kč

Schválený grant

21 709 935,98 Kč (90 %)

Cílem projektu je podpora využívání regionálních směsí napříč Českou republikou, které přispěje ke zvýšení či udržení diverzity nejen ochranářsky cenných lokalit, ale i jiných zemědělsky využívaných a antropogenních stanovišť a zlepší tak stav české krajiny. Zajištění Databáze zdrojových lučních ploch usnadní plánování sběru semen mechanizací. Napomůže také rozvoji metody zatravňování zeleným senem, která má složitější logistiku (náročné načasování přenosu biomasy). Povede také k podpoře spolupráce mezi univerzitami v ČR i v zahraničí (partneři projektu), neziskovým sektorem, odbornými firmami, zemědělci a státními institucemi.