Zvolte si oblast:

Realizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRealizace plovoucích zelených ostrovů pro zlepšení hnízdních podmínek pro vodní ptáky a posílení biodiverzity rybničních ekosystémů
Číslo projektu3211100016
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z ČR

NINA, Sev.en Energy AG, KÚ Jihočeského kraje, Ministerstvo životního prostředí, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 671 200,00 Kč

Schválený grant

9 920 520,00 Kč

Cílem projektu je instalace plovoucích ostrovů na intenzivně obhospodařovaných rybničních lokalitách, které zajistí vhodnou alternativu pro hnízdění pilotních druhů vodních ptáků (kachna divoká, kopřivka obecná, zrzohlávka rudozobá, polák velký, polák chocholačka, racek chechtavý a rybák obecný) pro posílení jejich ekologické stability v podmínkách intenzivně obhospodařovaných rybničních lokalit. V rámci navrhovaného projektu bude pozornost zaměřena na detailní konstrukční řešení ostrovů pro hnízdění jednotlivých druhů nebo skupin vodních ptáků, které mají rozdílné nároky jak na vegetační pokryv, substrát, tak například na výšku ostrova nad vodní hladinou atd.

Dále budou testovány modifikace technického řešení zaměřené na ochranu rybí obsádky před lovícími kormorány. Konečné realizaci hlavního cíle budou předcházet dílčí dvoustupňové instalace plovoucích zelených ostrovů a zhodnocení vytvořených technických řešení. Konstrukční řešení ostrovů tak budou vycházet ze zhodnocení dat o monitoringu výskytu a reprodukčních parametrech pilotních druhů na zájmovém území a posouzení vlivu managementu jednotlivých lokalit.