Zvolte si oblast:

Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPřírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů
Číslo projektu3211100004
Realizátor projektu

ENKI, o.p.s.

Partner projektu z ČR

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Bundesamt für Wasserwirtschaft - Ökologische Station Waldviertel (Rakousko)

Status

v realizaci (do 04/ 2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 373 854,70 Kč (celkové náklady projektu 12 267 992,70 Kč)

Schválený grant

10 236 469,22 Kč (90 %)

Cílem projektu je pilotně ověřit navrhované alternativní obsádky a způsoby managementu, dle dosavadních výzkumných výsledků, na minimálně 6 rybnících se zvláštním statutem OP. Ověřit v praxi postupy, které jsou navrženy jako doporučení ve vznikajícím „Standardu péče o přírodu a krajinu – K přírodě šetrné hospodaření na rybnících“. yužít alespoň 3 lokality k podpůrné ochraně druhů vzácných či ohrožených, dle červeného seznamu. Vyhodnotit ekonomickou soběstačnost hospodaření. Odpovědět na otázku, zda šetrné hospodaření může být ekonomicky smysluplné.