Zvolte si oblast:

PLOVOUCÍ OSTROVY – podpora biodiverzity a kvality vod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuPLOVOUCÍ OSTROVY – podpora biodiverzity a kvality vod
Internetové stránky projektu

https://www.birdlife.cz/rybaci-na-jizni-morave-zahnizdi-na-ostruvcich-z-betonu-vznikne-i-skolka-pro-mladata/

Číslo projektu3211100012
Realizátor projektu

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka

Partner projektu z ČR

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, občianske združenie

Status

v realizaci (04/24)

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 082 715 Kč

Schválený grant

8 174 443,50 Kč

Cílem projektu je vytvoření a rozšíření hnízdních příležitostí pro rybáka obecného, případně další druhy, zvýšení celkové biodiverzity v dané oblasti, zajištění dlouhé životnosti plovoucích ostrovů, redukce nutné údržby, a tím i nákladů na provoz ostrovů v budoucnu použitím technicky vyspělého a materiálově odolného řešení plovoucích ostrovů. 

Inovace péče o vegetační ostrovy řešící jak problematiku vypadnuvších mláďat rybáků, tak další efekty (čištění vody, sekundární stanoviště, zvýšení biodiverzity apod.), ověření dostupnosti a efektivnosti realizace navrženého komplexního řešení (ostrovy pro hnízdění rybáků + vegetační ostrovy) v praxi, prevence predace hnízd a prezentace tohoto způsobu péče veřejnosti, osvěta a vzdělávání.