Zvolte si oblast:

Planeta Praha

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPlaneta Praha
Číslo projektu3201400071
Realizátor projektu

PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.

Partner projektu z ČR

atelier.doc, Fórum ochrany přírody, z.s.

Status

V realizaci od 08/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 296 000,00 Kč

Schválený grant

1 101 600,00 Kč

Stručné shnutí projektu

Cílem projektu je zvýšení povědomí odborné i široké laické veřejnosti o inovačních poznatcích a přístupech v ochraně přírody a projektech zaměřených na ochranu přírody, a zvláště biodiverzity pomocí popularizačních děl, kterými jsou zejména celovečerní film a kniha, a na nich navazujících osvětových aktivit. Veřejnosti tak budou předány nové poznatky, které přispějí ke zlepšení vztahu společnosti k životnímu prostředí a jeho ochraně.