Zvolte si oblast:

Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuPěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy
Internetové stránky projektu

https://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/projekt-pestuj-bezpecne/

Číslo projektu3211100006
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z ČR

Univerzita Coventry, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

Status

v realizaci (04/24)

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 339 539,68 Kč

Schválený grant

8 405 585,71 Kč

Cílem projektu je pozitivním přístupem změnit zahradnickou praxi tak, aby nepodporovala šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin a byla schopná tyto druhy nahradit „bezpečnými“ alternativami. Účelem projektu je adaptace osvětových kampaní „Grow/Plant me instead“ na podmínky ČR a vytvoření kampaně „Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy“.