Zvolte si oblast:

Okřídlení sousedé

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOkřídlení sousedé
Číslo projektu3201400073
Realizátor projektu

Česká společnost ornitologická

Partner projektu z ČR
  • Česká společnost pro ochranu netopýrů,
  • Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, občianske združenie
Status

V realizaci od 08/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 169 432,99 Kč

Schválený grant

994 018,04 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice ochrany synantropních živočichů, ukázat možná řešení a způsoby aktivního zapojení za účelem ochrany jednotlivých druhů a zabránění poklesu biodiverzity v lidských sídlech. Prostřednictvím osvětových a vzdělávacích aktivit vzdělat odbornou veřejnost (především pracovníky státní správy, pedagogy, architekty a projektanty) v oblasti ochrany přírody v sídlech a zvýšit tak její kompetence při implementaci ochrany přírody v rámci profesní praxe.