Zvolte si oblast:

MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuMOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích
Číslo projektu3211100011
Realizátor projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

Partner projektu z donorského státu

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for geografi

Partner projektu z ČR

Obec Střeň, Obec Litovel, Česká společnost pro krajinnou ekologii (IALE-CZ), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta (SK)

Status

V realizaci (do duben 2024)

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 689 280,40 Kč

Schválený grant

13 220 352,35 Kč

Cílem projektu je realizace pilotního projektu založeného na tvorbě integrovaného managementu území ke zvládání kalamitních stavů komárů s ohledem na zlepšování stavu ekosystému lužního lesa za současného zachování a posilování biodiverzity v CHKO Litovelské Pomoraví.

Přenosem dobrých praxí ze zahraničí a s využitím vytvořené metodiky za pomoci nejmodernějších technologií bude umožněno implementovat výsledky geoinformatického, zoologického, biochemického a sociálního výzkumu do reálných opatření. Realizací projektu dojde především k zefektivnění a minimalizování používání larvicidů na území CHKO a eliminaci rizik souvisejících s dlouhodobou necílenou aplikací těchto přípravků.