Zvolte si oblast:

Losos a lososovité ryby v našich řekách - od historie po současnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuLosos a lososovité ryby v našich řekách - od historie po současnost
Číslo projektu3201400098
Realizátor projektu

Nemeleme, z. s.

Partner projektu z ČR
  • Český rybářský svaz, z. s.,
  • Sciencemonastery AS,
  • World Fish Migration Foundation
Status

V realizaci od 08/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 296 000,00 Kč

Schválený grant

1 101 600,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je informovat veřejnost o stavu populací lososovitých ryb v ČR a osvětlit problematiku negativně působících vlivů na říční ekosystémy. Poskytnout veřejnosti odborné a objektivní informace k současným konfliktním zájmovým tématům. Účelem je poskytnout veřejnosti současné poznatky o managementech pro podporu říčních ekosystémů a populací lososovitých ryb. Dílčím cílem je vytvořit osvětové a vzdělávací materiály věnované zájmové tématu. Zvýšit zájem o ochranu životního prostředí.